Pray for Haiti – Lord’s Prayer

Let us continue to pray for Haiti years after the terrible January 12th, 2010 earthquake.
This beautiful country and it’s people have been changed forever and continue to need our prayers.
May God continue to bless the people of Haiti.

The following is the Lord’s prayer in Haitian Creole.

pray-for-haiti

Lord’s Prayer in Haitian Creole

Papa nou ki nan syèl la,
Nou mande pou yo toujou respekte non ou.
Vin tabli gouvènman ou,
pou yo fè volonte ou sou latè, tankou yo fè li nan syèl la.
Pen nou bezwen an, ban nou li jòdi a.
Padonnen tou sa nou fè ki mal,
menm jan nou padonnen moun ki fè nou mal.
Pa kite nou nan pozisyon pou nou tonbe nan tantasyon,
men, delivre nou anba Satan.
Paske, se pou ou tout otorite, tout pouvwa ak tout louwanj, depi tout tan ak pou tout tan.
Amèn.

Leave a Reply for "Pray for Haiti – Lord’s Prayer"

Your email address will not be published. Required fields are marked *
By posting your comment, you agree to the submission agreement.