Panalangin para sa asawa may sakit

by Elvie (Bacolor, Pampanga, Philippines)

Panginoon tulungan po ninyo kami mag-asawa na malampasan ang pagsubok na dumarating sa amin. Tulungan po ninyo ang aking asawa si na malampasan ang kaniyang karamdaman na pinaghihinalaan na may Lung Cancer.

Maawa na po kayo sa akin at sa aking asawa nais po namin magkasama matagal at mabuhay. Sinusuko po nami sa iyo ang aming sarili at patnubayan po ninyo kami sa lahat na aming desisyon at sa buhay namin sa araw araw.

Panginoon maawa napo kayo sa asawa ko bigyan po ninyo kaming ng pangalawang pagkakataon para magkasama kami ng matagal. Natatakot po ako at ang asawa ko sa amin pinagdadaanan sana po pagalingin na po ninyo ang aking asawa.

Maraming salamat sa binigay po ninyo sa amin at kami nagkatagpo at nagsama.

Maraming salamat po Panginoon.