To help Victoria of her problem now

by Reynaldo (Cebu City,Cebu,Philippines)

Among langitnog amahan ania ako karon nagasangpit dha kanimo nga cya nangyo ug kasulbaran sa iyang problima karo nga niabot.Mangayo ako sa imong spiritohanon nga bindesyon o pagpanga moyo dha kanimo karon nga may kasulbaran ang iyang problima kay cya nag.inusara sa pag pas.an wala cyay kasumbungan ug madangpan kon dili ikaw ra uban sa dakong pagsalig dha kanimo….Amen

Return to Roman Catholic Prayers