Prayer to help me in my life as a daughter, sister, student, partner and a person

by Tiffany (Manila, Philippines)

St. Jude, ako po ay nanalangin ng taimtim sa inyo na sana ako ay tulungan ninyo sa Panginoon na dinggin ang aking mga panalangin at tulungan akong malampasan ang bawat surilaranin sa aking buhay. Alam ko pong pagsubok lamang ang lahat ng ito at alam kong makakaya kong lampasan ang bawat pagsubok na ibinigay sa akin ng Panginoon.

Sana po ako’y inyong tulungan, at patuloy pong gabayan sa araw araw kong paggising sa umaga. Nawa’y mapatawad ninyo ang aking mga kasalanan. Nakikiusap po ako na tulungan ninyo ang aking mga magulang, at bunsong kapatid sa kanilang mga panalangin. Sana po’y inyo silang dinggin at tulungan ninyo sila sa araw araw. Ang aking kapatid na nagbabalak kumuha ng pagiging Nars nawa’y tulungan ninyong makapasa. Nakikiusap po akong dinggin ninyo ang kanyang hiling. Ang aking kabiyak, nawa’y tulungan ninyo ang kanyang pamilya… at siya.

Nakikiusap po akong lagi niyong ipaparamdam ang inyong presenya at sana’y matulungan ninyo siya na makaahon sa buhay. Wag ninyo po siyang pababayaan sa kanyang pag-aaral at pagdedesisyon kahit na po nalalayo siya sa Panginoon. Nakikiusap din po akong tulungan ninyo po ako sa aking nalalapit na pagsusulit para sa huling markahan.

Nawa’y wala po akong bagsak at maipasa ko po lahat ng aking mga pagsusulit lalong lalo na po sa Matematika at Biology.. Tulungan ninyo din po ako sa paghahanap ng trabaho upang matulungan ang mga taong mahal ko. Alam ko pong napakadami kong hiling at hindi ko alam kung paano ito mapapalitan, pero sa kahit ano pong paraan akin po itong susuklian sa abot po ng aking makakaya..

Dinggin nyo po ang aking hiling.

Amen,

Return to Roman Catholic Prayers