Prayer to get out of debt as soon as possible.

(Quezon City)

Panginoon ako po ay humihingi ng patawad sa aking mga maling desisyon ng paggasta. Natukso po ako sa bisyong nagsadlak sa akin dito para magkaroon ng mga pagkakautang. Ngayon po hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin hindi na po ako makatulog sa kakaisip kung saan ako kukuha ng pambayad sa mga taong aking oinagkautangan. Kaya Panginoon sana po ay mapatawad mo ako sa aking pagkakamali at ako po humihingi ng tulong na sana tulungan mo po akong makahanap ng pambayad sa mga utang ko. Wag mo po sana akong hayaang mapahiya sa mga taong inutangan ko at tulungan mo rin po akong magbago dahil hindi ko po magagawa ito ng nagiisa. Kailangan kita Panginoon. This I pray i Jesus name. Amen.

Return to Financial Prayers