Money

by Phumzile ()

Nkulunkulu Jehovah, Ngiyacela nkosi ungibusise ngephupho lami lokushada kulonyaka no Clive, Ngiyacela ungisuse phambi kwezitha zami laemsebenzini, ngicela ungibusise ngomsebenzi engizowuthanda, ngiyacela nkosi ungiphe amandla email yemoto ngibe nemoto, ungiphe isibusiso sekhaya , imoto,umshado nomlungu wamaphupho ami , ugcine uma, osisi bami kanye no bhuti bami kanye name siphephile sijabulile usibusise sonke ngemali yoku thenga imoto , imizi nakho konke nkosi esikudingayo, ngicela ufeze isithembiso sakho nkosi sokungilethela umnyeni wami nkosi Ameni

Return to 7 Daily Prayers to Get You Through The Week

Leave a Reply for "Money"

Your email address will not be published. Required fields are marked *
By posting your comment, you agree to the submission agreement.