Lord help us all my family

by Ayorja (Philippines)

Lord help my family over come the problem we face everyday karun lord nay problema samu pamilya tabange me nga malapsan ni namu magpange babaw ang pag pasaylo og love sa usab usa samu genikanan og samu nga ila anak magpasayloay og makighiusa epa layo sa mga timtasyo, tabange aku asawa nga safe sya sa lain nasud protektahe sya mga dautan tao og mga panghetavo nga dle maaya, makauli sya sa amu nga safety guide her lord, bless our business and work, everthing will be solve in u Lord. We trust and thank you amen

Return to A Prayer for Family