Healing prayer and prayer for work

by Jojet ()

Our father in heaven maker the heaven and the earth i pray o lord complete healing of my father in law Carlos and my wife Amelia Castardo sufferd bad condition and high blood pressure etc. Sapamamagitan ng kanyang balaang kamay hipoin nya po ang bawat karamdaman na kanilang nararanasan sa ngayon alam ko ang panginoon lang ang makakagawa sa lahat na ito, itoy aking dinadalangin sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Ispitritu Santo magpasawalang hanggan.Amen

Return to Answered Prayers

Leave a Reply for "Healing prayer and prayer for work"

Your email address will not be published. Required fields are marked *
By posting your comment, you agree to the submission agreement.