Heal me Lord

by Cherry (Manila Phils)

Pagalingin mo po ako Panginoon ko kung ano mang mga sakit ang dumadaloy sa pangagatawan ko ngayon. Alam ko sa pamamagitan ng dasal kong ito ay gagaling po ako upang matagal ko pa po makasama ang mga anak ko at pamilya ko. Iligtas nyo po kami sa lahat ng sakit, ako at ang mga anak , kapatid, at pamilya at mga kaibigan ko. Maraming Salamat po. In Jesus name. Amen.

Return to 7 Daily Prayers to Get You Through The Week