For nanay’s miraculous healing

by Daisy (Manila Phils)

Heavenly Father alam po namin na may katandaan na ang nanay ganunpamasn po ay humihingi pa po kami ng panahon para makasama sya. Nung ilabas mo po siya ng hospital ay binigyan mo po kami ng pag asa na babalik ang dati nyang lakas at sigla. Ikaw po ang makapangyarihan sa lahat. Naisin mo po na siya ay lumakas na muli at gumaling sa karamdaman. Ipagkaloob mo po ang aming kahilingan sa pamamagitan na din ng panalangin ni san pedro calungsod at mother of perpetual help. Ngmamakaawa po kami sa isang milagro. Salamat po panginoon. Saalamt po at diringgin mo ang aming panalangin. Dinarasal po namin ito matamis na pangalan ng iyong anak na si Hesus nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, Mary help of christians pray for us. San pedro calingsod please pray for amiraculous healing be granted to nanay.

P

Return to Miracle Prayer and Prayer Request